Plastyfikator „Ciepła podłoga“
Plastyfikator „Ciepła podłoga“

Opis materiału:

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

Technologia aplikacji:

Specyfikacje:

Zużycie gotowego roztworu:

Przechowanie:

Środki bezpieczeństwa:

Zamów

Przeznaczenie:

Plastyfikator stosowany jest do polepszenia właściwości ciepło fizycznych i mechanicznych jastrychu betonowego. Plastyfikator Megatron stosowany do podwyższenia przewodności cieplnej jastrychu oraz uzyskania przez niego większej plastyczności i elastyczności w systemach cieplnych podłóg.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Może być stosowany we wszystkich branżach produkcji budowlanej.

Dawkowanie:

4 litry plastyfikatora na 1 m3 roztworu dla kleju 0.1 l na 25 kg suchej mieszanki. Wprowadzany razem z wodą do rozpuszczania.

Możliwe jest rozwarstwienie materiału. Przed stosowaniem rzetelnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy.

Termin przechowania:

2 lata w temperaturze od +5°С do +40°С.

Środki bezpieczeństwa:

Zgadza się z normami sanitarnie – higienicznymi.; łatwopalny i wybuchowy; w czasie stosowania przestrzegać normy ochrony pracy. Nie dopuszczać kontaktu z oczyma.

Uwaga: dodatkowo polecamy stosowanie zbrojących włókien Fibra poliamidowa MH Megatron.