Megatron „Remontowy R-1“
Megatron „Remontowy R-1“

Opis materiału:

    Nieskurczliwa szybko twardniejąca sucha mieszanka, przeznaczona do remontu konstrukcyjnego betonu i żelbetonu. Grubość nakładania w jedną warstwę od 10 do 50 mm. Zawiera poliamidowe włókno światłowodowe.

    Sucha mieszanka budowlana z wypełniaczem pewnej granulometrii. Przy rozcieńczaniu wodą tworzy roztwór o podwyższonych właściwościach adhezyjnych do stali i betonu. Przy wykonaniu prac naprawczych materiał poleca się nakładać kelnią lub łopatką o grubości do 50 mm w jedną warstwą. W razie konieczności nakładają w kilka warstw.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

    Usunąć uszkodzony beton, stosując narzędzia diamentowe oraz narzędzia udarowe (młotek). Należy stworzyć nierówną szorstką powierzchnię do zapewnienia dobrej przyczepności podstawy ze składem remontowym.

    Należy oczyścić zbrojenie od korozji, jeżeli trzeba instalować dodatkową.

    Likwidować wszystkie przepływy pod ciśnieniem za pomocą „Megatron Plomba“. Dodatkowo oczyścić powierzchnię od brudu, kurzu, farby, wapna i pod.

    Megatron remontowy potrzebuje dobrze przegotowanej, nieco nawilżonej powierzchni. Przed stosowaniem Megtaronu Remontowego należy dobrze nawilżyć powierzchnię.

    Przed stosowaniem należy przygotować urządzenie ręczne, jak również wiadra i wodę do robinią roztworu. Do prawidłowego przygotowania mieszanki remontowej należy dodawać wodę do mieszanki, a nie odwrotnie w proporcji 4:1 – na cztery części suchej mieszanki jedną część wody zgodnie z objętością.

    Wymieszać mechanicznym mikserem w ciągu 3 – 4 minut do utworzenia jednolitej masy bez grudek. Zawartość wody może zależeć od temperatury środowiska i wilgotności względnej powietrza. Pod czas suchej upalnej pogody roztwór może potrzebować większej ilości wody.

Technologia aplikacji:

Regulamin technologiczny

Specyfikacje:

ХарактеристикаЗначенняВідповідність
1Widok zewnętrznySypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatkówТУ У 20.5-20841500-01:2018
2Wilgotność według masy %0,5÷0,7ТУ У 20.5-20841500-01:2018
3Termin twardnienia, min.
Początek20÷35ТУ У 20.5-20841500-01:2018
Koniec35-60
4Gęstość nasypowa, g/cm31,35ТУ У 20.5-20841500-01:2018
5Adhezja z betonem, MPа2÷3ТУ У 20.5-20841500-01:2018
6Wytrzymałość do ściskania Mpа
7 dni25-30ТУ У 20.5-20841500-01:2018
28 dni4045
7Marka zgodnie z wodoodpornością, WW 12÷16ТУ У 20.5-20841500-01:2018
8Mrozoodpornośc, ilość cykliF250-F300ТУ У 20.5-20841500-01:2018
9UltrafioletNie wywiera wpływuТУ У 20.5-20841500-01:2018
10Temperatura w czasie stosowania, ◦С5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
11Temperatura eksploatacji, ◦С-60 ÷ +130ТУ У 20.5-20841500-01:2018
12Warunki przechowaniaW suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznejТУ У 20.5-20841500-01:2018
13Gwarancyjny termin przechowania18ТУ У 20.5-20841500-01:2018

Zużycie gotowego roztworu:

Gotowy roztwór można nanosić kielnią, łopatką lub ręcznie. Grubość nakładania w jedną warstwę nie może przekraczać 50 mm.

Przechowanie:

Pielęgnacji powierzchni wykonywać zgodnie ze standardowymi metodami pielęgnacji betonu i roztworów. Pokrywają powłoką lub wilgotną tkaniną, rozpylając wodę.

Środki bezpieczeństwa:

Pod czas pracy stosować rękawice gumowe i okulary ochronne.

Zamów